Tussenkomst mutualiteit

Een kinesitherapiezitting wordt steeds voor een deel terugbetaald door uw mutualiteit indien u in het bezit bent van een doktersvoorschrift. De grootte van terugbetaling wordt bepaald door het RIZIV en is afhankelijk van uw ziektebeeld en of u recht heeft op een verhoogde terugbetaling.

alles wat niet bij F of E- pathologie behoort

Een kinesitherapiezitting wordt steeds voor een deel terugbetaald door uw mutualiteit indien u in het bezit bent van een doktersvoorschrift. De grootte van terugbetaling van een kinesitherapiezitting is afhankelijk van het ziektebeeld dat u heeft: Kostprijs per behandeling: tarieven bepaald door het RIZIV.

Een kinesitherapiezitting wordt steeds voor een deel terugbetaald door uw mutualiteit indien u in het bezit bent van een doktersvoorschrift. De grootte van terugbetaling wordt bepaald door het RIZIV en is afhankelijk van uw ziektebeeld en of u recht heeft op een verhoogde terugbetaling.

Een kinesitherapiezitting wordt steeds voor een deel terugbetaald door uw mutualiteit indien u in het bezit bent van een doktersvoorschrift. De grootte van terugbetaling wordt bepaald door het RIZIV en is afhankelijk van uw ziektebeeld en of u recht heeft op een verhoogde terugbetaling.

Een kinesitherapiezitting wordt steeds voor een deel terugbetaald door uw mutualiteit indien u in het bezit bent van een doktersvoorschrift. De grootte van terugbetaling wordt bepaald door het RIZIV en is afhankelijk van uw ziektebeeld en of u recht heeft op een verhoogde terugbetaling.

Bij behandelingen waarbij het indiba active toestel gebruikt wordt, wordt 10€ extra aangerekend. Hiervoor is geen terugbetaling van het RIZIV voorzien.

Osteopathie behandelingen worden maximaal vijf maal jaarlijks terugbetaald. Het bedrag van terugbetaling is afhankelijk van de mutualiteit. Informeer u hieromtrent bij uw mutualiteit. Kostprijs per behandeling: 60€. Geen voorschrift nodig.