Tussenkomst mutualiteit

  • KINESITHERAPIE
  • COURANTE AANDOENINGEN
  • F-PATHOLOGIEËN
  • E-PATHOLOGIEËN
  • PERINATALE KINESITHERAPIE
  • INDIBA ACTIVE-TOESTEL
  • OSTEOPATHIE

Een kinesitherapiezitting wordt steeds voor een deel terugbetaald door uw mutualiteit indien u in het bezit bent van een doktersvoorschrift. De grootte van terugbetaling van een kinesitherapiezitting is afhankelijk van het ziektebeeld dat u heeft: Kostprijs per behandeling: tarieven bepaald door het RIZIV.

alles wat niet bij F of E- pathologie behoort

Een kinesitherapiezitting wordt steeds voor een deel terugbetaald door uw mutualiteit indien u in het bezit bent van een doktersvoorschrift. De grootte van terugbetaling van een kinesitherapiezitting is afhankelijk van het ziektebeeld dat u heeft: Kostprijs per behandeling: tarieven bepaald door het RIZIV.

na operatie of immobilisatie…

Per pathologie is er steeds een onbeperkt aantal voorschriften mogelijk met terugbetaling. De eerste 60 zittingen worden terugbetaald aan het normale terugbetalingstarief. Vanaf de 61ste sessie krijgt u een verminderd terugbetalingstarief

ernstige aandoeningen

Er zijn een onbeperkt aantal voorschriften mogelijk tegen een buitengewoon verhoogde tegemoetkoming.

Er worden maximum 9 beurten per zwangerschap terugbetaald.

Bij behandelingen waarbij het indiba active toestel gebruikt wordt, wordt 10€ extra aangerekend. Hiervoor is geen terugbetaling van het RIZIV voorzien.

Osteopathie behandelingen worden maximaal vijf maal jaarlijks terugbetaald. Het bedrag van terugbetaling is afhankelijk van de mutualiteit. Informeer u hieromtrent bij uw mutualiteit. Kostprijs per behandeling: 55€. Geen voorschrift nodig.